За клуба

КЛУБ ПЛАНИНАРИ към Сдружение с нестопанска цел "Зелена Странджа" има за цел повишаване на екологичната култура на децата и знанията им за природата. Основните акценти в този курс по планинарство са придобиване на полезни знания и умения, които ще послужат на подрастващите да познават по-добре и да се справят по-лесно в заобикалящата ги среда, както и повишаване на физическата им активност.

 

Децата, записани в КЛУБ ПЛАНИНАРИ, участват в походите сред природата, организирани от сдружение ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА всяка седмица заедно с техните родители без да плащат никакви допълнителни такси за участие! Трябва само да имат собствен транспорт.

 

 СНЦ "Зелена Странджа" периодично организира ДЕТСКИ ПОХОДИ - с участието само на деца на възраст от 6 до 18 г. Маршрутите са подбрани специално и са съобразени с възможностите и на по-неподготвени физически деца. Всеки поход има специфична ТЕМА, свързана с природата, оцеляването или физическата подготовка. По време на походите се провеждат дискусии по темата, изпълняват се забавни игри и упражнения.

Следете   КАЛЕНДАРА на събитията на ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА, за да узнаете датата на следващия ДЕТСКИ ПОХОД или се АБОНИРАЙТЕ за новини и предстоящи събития на Клуба

Запишете Вашето дете чрез регистрационната форма под съответното събитие.