Основни теми

 

Раздел I. Характеристика на планините.

 

Тема 1. Планините по света.

Тема 2. Планините в България. Забележителности.

Тема 3. Планините в бургаски регион. Странджа. Забележителности.

 

Раздел 2. Планини и сезони.

 

Тема 4. Специфични условия в планините през различните годишни сезони. Подходящо време за планина.

Тема 5. Туристическа екипировка и оборудване.

Тема 6. Рискове в планината през различните сезони.

 

 Раздел 3. Основни умения на туриста.

 

Тема 7. Ориентиране в природна среда.

Тема 8. Оцеляване в екстремни условия.

Тема 9. Основни алпийски техники.

Тема 10. Основни видове растения в българските планини. Географско и височинно райониране.

Тема 11. Основни видове диви животни в българските планини.

Тема 12. Лечебни растения.

Тема 13. Ядливи гъби.

Тема 14. Защитени растения.

Тема 15. Природата на Странджа.

Тема 16. Видово разнообразие в Странджа.

Тема 17. Планини и гори.

Тема 18. Основни грижи и опазване на горите. Залесяване и грижа за младите дръвчета.

 

Раздел 4. Забележителности.

 

Тема 19. Защитени територии в България. Видове. Характеристика.

Тема 20. Интересни природни обекти в бургаски регион.

Тема 21. Исторически обекти в бургаски регион.